Numer kontaktowy: 730 971 170
kontakt@grsnowysacz.pl

Dla kandydatów

Rekrutacja kandydatów do Grupy Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz odbywa się dwa razy w roku. Osoba chcąca należeć do GRS OSP Nowy Sącz musi przejść poniżej opisaną ścieżkę rekrutacji.

(zanim wstąpisz w nasze szeregi przeczytaj uważnie i przemyśl, czy jesteś gotowy oraz dysponujesz wolnym czasem).

Kandydat do Grupy Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz musi cechować się następującymi umiejętnościami:

  • Wolnym czasem
  • Umiejętnościami współpracy w grupie
  • Kondycją fizyczną i psychiczną
  • Odwagą
  • Pokorą

Treningi odbywają się 1 raz w tygodniu, (nierzadko dwa razy) w poniedziałki o godz. 18.00. W tym czasie przez ok. 3-4 godziny ćwiczymy aspekty medyczne, a w pobliżu odbywają się także treningi psów z przewodnikami. Kilka razy w ciągu roku (weekend) spotykamy się na całodniowych ćwiczeniach medycznych oraz szkoleniach z psychologii zaginięć, interwencji kryzysowej oraz współpracy w grupie. Spotykamy się także na akcjach, festynach i pokazach.

Ścieżka rekrutacyjna:

  1. Zapoznanie się z regulaminem.
  2. Wypełnienie formularza on-line.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna (data, godzina i miejsce będą wysłane mailem bądź przekazane telefonicznie)
  4. Sprawdzian w terenie ( informacja dot. sprawdzianu tutaj)

Po pozytywnym rozpatrzeniu i ukończeniu sprawdzianu terenowego kandydat zostaje poinformowany mailowo bądź telefonicznie. Ostatnim etapem jest  wypełnia stosownych dokumentów.

Okres stażu trwa od 4-6 miesięcy. Na czas trwania mają znaczenie zaangażowanie i aktywność podczas ćwiczeń. Program czasu trwania stażu jest ustalony i podany do wiadomości rekrutującego jeszcze przed rozpoczęciem procesu naboru.

Zaliczenie okresu stażu następuje na podstawie frekwencji oraz aktywności na zajęciach i opinii prowadzących zajęcia.

Zakończenie stażu kończy się złożeniem przysięgi.