Numer kontaktowy: 730 971 170
kontakt@grsnowysacz.pl

II Manewry Grup Poszukiwawczo -Ratowniczych „Twierdza Modlin”

II Manewry Grup Poszukiwawczo -Ratowniczych „Twierdza Modlin”

Były to trzy dni intensywnych działań, nowych doświadczeń i dużych wyzwań dla Strażaków naszej Jednostki.
Trzech druhów Mirek Bugajski , Michał GaikWeronika Żabińska , jeden kandydat Marcin Bielak i dwóch czworonożnych ratowników Dante oraz Kokos – każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć nowe doświadczenia, tak cenne w naszej pracy ratowniczej.
Dziękujemy wszystkim Jednostkom z którymi wspólnie działaliśmy podczas tych Manewrów, a w szczególności Młodzieżowa Drużyna Ratownicza – Warszawa , z którymi łącząc swoje siły przeszukiwaliśmy Twierdzę Modlin i udzielaliśmy pierwszej pomocy odnalezionym poszkodowanym.
Duża dawka wiedzy medycznej, topograficznej, użycia GPSu oraz kompasu podczas poszukiwań w Forcie Janowo. Sprawdziliśmy nie tylko nasze umiejętności praktyczne ale również teoretyczne podstawy KPP, topografii i szkolenia psów.