Numer kontaktowy: 501-772-842
kontakt@grsnowysacz.pl

II Zimowe Manewry Grup Poszukiwawczych Jamna