Numer kontaktowy: 730 971 170
kontakt@grsnowysacz.pl

II Zimowe Manewry Grup Poszukiwawczych Jamna