Numer kontaktowy: 501 772 842, 783 974 682
kontakt@grsnowysacz.pl

II Zimowe Manewry Grup Poszukiwawczych Jamna