Numer kontaktowy: 501 772 842, 609 999 940
kontakt@grsnowysacz.pl

II Zimowe Manewry Grup Poszukiwawczych Jamna