Numer kontaktowy: 730 971 170
kontakt@grsnowysacz.pl

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

25 maja 2018 – Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego.

W tym dniu pamiętajmy o zaginionych dzieciach, zwracając szczególną uwagę na te, które nigdy nie powróciły do swych domów, gdzie wciąż czekają ich bliscy.

Historia ustanowienia Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego:
Dokładnie 37 lat temu, 25 maja 1979 roku na Dolnym Manhattanie w dzielnicy SoHo w Nowym Yorku zaginął 6-letni Etan Kalil Patz. Chłopiec tego dnia po raz pierwszy miał sam dotrzeć do szkoły. Nie pojawił się w niej już nigdy. Nie dotarł nawet na przystanek, znajdujący się w pobliżu jego mieszkania, z którego odchodził szkolny autobus. Wydawało się, że dosłownie zapadł się pod ziemię. Poszukiwania chłopca poruszyły całą społeczność Stanów Zjednoczonych. Wizerunek Ethana był m. in. publikowany w całych Stanach na kartonach z mlekiem. Działania poszukiwawcze za zaginionym chłopcem były prowadzone na skalę międzynarodową. Ostatecznie w 2001 r. chłopiec został uznany oficjalnie za zmarłego. W 1983 roku ówczesny Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan ustanowił dzień zaginięcia chłopca, tj. 25 maja Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego. Dlatego też każdego roku, tego właśnie dnia, celem zwrócenia uwagi na zjawisko zaginięć dzieci, wszystkie kraje na świecie, w tym również Polska, podejmują działania na rzecz upamiętnienia powyższego zdarzenia. (źródło: www.policja.pl)