Numer kontaktowy: 730 971 170
kontakt@grsnowysacz.pl

SPOTKANIE KONSULTACYJNE NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKI

SPOTKANIE KONSULTACYJNE NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKI

W piątek 5 lipca 2019 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, z inicjatywy Marszałka Województwa Małopolskiego, odbyło się drugie robocze spotkanie w gronie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, GOPR’u i Ochotniczych Straży Pożarnych z Goszczy, Kęt i Nowego Sącza.

Dzięki spotkaniom udało się powołać Grupę roboczą, której głównym celem będzie przygotowanie wspólnych wytycznych w zakresie szkolenia, dysponowania i współdziałania służb Poszukiwawczo – Ratowniczych województwa małopolskiego.

Jednym z sukcesów jest opracowanie w ramach trzech jednostek OSP, których przedstawiciele uczestniczyli w rozmowach, planu wspólnych ćwiczeń i działań zarówno profilaktycznych, jak i operacyjnych.

Dumni jesteśmy, że nasze województwo i jego władze są w tak dużym stopniu zaangażowane w poprawę i jak najlepsze współdziałanie służb ratowniczych.

https://www.ospkety.pl/spotkanie-konsultacyjne-na-szczeblu…/

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (GPR) OSP KĘTY
Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza