Numer kontaktowy: 730 971 170
kontakt@grsnowysacz.pl

Sprawdzian terenowy

Sprawdzian terenowy dla kandydatów odbywa się po wcześniejszym wysłaniu formularza i rozmowie kwalifikacyjnej. Pozytywne ukończenie sprawdzianu skutkuje przyjęciem na okres stażu.

Celem przeprowadzenia sprawdzianu terenowego jest sprawdzenie, jak kandydat radzi sobie ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym oraz stresem. Umiejętności przydatne w ratownictwie są mile widziane, chociaż nie podlegają ocenie, ponieważ tego wszystkiego uczymy się podczas Naszych szkoleń. Natomiast istotnym aspektem jest zaangażowanie i motywacja.

Miejscem sprawdzianu jest obszar otwarty- Państwowej Straży Pożarnej JRG 2 w Biegonicach bądź okoliczne lasy.

Warunki atmosferyczne nie wpływają na zmianę terminu sprawdzianu, ponieważ ratownik musi być zawsze w pełnej gotowości, niezależnie od pogody.

Podczas sprawdzianu do wykonania są różne zadania związane z profilem działalności Grupy Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz.

Ważne:

Dobrze przygotowany kandydat to ten, który przygotuję się do sprawdzianu (zabiera odpowiedni i podstawowy sprzęt do działań w terenie). Informację na temat potrzebnego sprzętu nie podajemy wcześniej do wiadomości, liczymy na Waszą inicjatywę.

Z udziału w sprawdzianie można zrezygnować w każdej chwili, jednak skutkuje to jego negatywnym zakończeniem.

Podczas trwania sprawdzianu zapewniona jest opieka medyczna.

Przed udziałem w sprawdzianie kandydat musi podpisać stosowne oświadczenie, które otrzymuje po pozytywnej rozmowie kwalifikacyjnej.
Prosimy o zadbanie o odpowiedni strój!

Powodzenia!