Numer kontaktowy: 730 971 170
kontakt@grsnowysacz.pl

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 9 marca 2019

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 9 marca 2019

Dnia 9 marca 2019 roku o godzinie 17 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej Jednostki, podczas którego podsumowaliśmy nasze działania oraz finanse w roku 2018 oraz przyjęliśmy plan działania na rok 2019.

Głównymi celami postawionymi na obecny rok są pozyskanie ziemi oraz niezbędnych projektów i zgód pod budowę Remizy, dalsze doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt, ubrania specjalistyczne oraz pojazdy umożliwiające sprawniejsze prowadzenie działań Poszukiwawczych. Nasza Jednostka dalej zamierza propagować wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa tak w górach, na wodzie jak i w życiu codziennym dla dzieci oraz osób dorosłych podczas szkoleń i pokazów.

Planujemy dalsze doszkalanie ratowników w zakresie ratownictwa technicznego, ratownictwa wysokościowego, kursów podstawowych strażaków ratowników, kursów KPP oraz kursów dla Przewodników Psów Ratowniczych.
Podczas zebrania walnego Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.
Wśród zaproszonych gości obecni byli:

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Saczu  – Prezes Zarzadu Powiatowego ZOSP RP w Nowym Saczu st. bryg. Paweł Motyka,

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Starym Sączu  druh Antoni Piętka,

Komendant Gminny ZOSP RP w Starym Saczu bryg. Paweł Banach,

Dyrektor Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Nowym Saczu Pan Krzysztof Setlak,

Pani Agnieszka Łobodzińska – Obrzut z biura Prezydenta Nowego Sącza,

Pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu Pani Dorota Rozum i Pan Dawid Kudełka,

Przedstawiciele Projekt AED – Prezes Jan Łabza oraz Jakub Wrana.