Numer kontaktowy: 730 971 170
kontakt@grsnowysacz.pl

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017

Dnia 18 marca 2018 roku o godzinie 17 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej Jednostki, podczas którego podsumowaliśmy rok 2017 oraz przyjęliśmy plan działania na rok 2018.
Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.
Wśród zaproszonych gości obecni byli Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu Antoni Piętka oraz Zastępca Komenda Miejskiego PSP bryg. Bogdan Gumulak.