Numer kontaktowy: 730 971 170
kontakt@grsnowysacz.pl

Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP

Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP

Na naszych manewrach tradycyjnie, jak co roku będą obecni instruktorzy z Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Poprowadzą wykład połączony z praktycznymi zajęciami dotyczący specjalistycznych technik wykorzystywanych w działaniach jednostek OSP.