Numer kontaktowy: 501 772 842, 783 974 682
kontakt@grsnowysacz.pl

Zarząd

ZARZĄD

PREZES – Kazimierz Padula

Z-ca PREZESA – Marcin Grudziński

NACZELNIK – Michał Gaik

SEKRETARZ – Tomasz Michalik

SKARBNIK – Filip Oleksy

CZŁONEK ZARZĄDU – 

CZŁONEK ZARZĄDU – Piotr Ciesielka

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI – Tomasz Ciesielka

SEKRETARZ KOMISJI – Artur Sławecki 

CZŁONEK KOMISJI – Michał Łabuda

GOSPODARZ REMIZY

Marcin Bielak