Numer kontaktowy: 730 971 170
kontakt@grsnowysacz.pl

KONTROLA GOTOWOŚCI BOJOWEJ 27 czerwca 2019

KONTROLA GOTOWOŚCI BOJOWEJ 27 czerwca 2019

Dnia 27 czerwca 2019 w godzinach południowych przeprowadzona została w naszej Jednostce kontrola gotowości bojowej.

Na alarmowaniu stawiło się 8 ratowników oraz 2 psy poszukiwawcze.

Po sprawdzeniu stanu technicznego pojazdów i specjalistycznego sprzętu ratowniczego, dokumentacji KDR i JOT oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej naszych druhów wystawiona została ocena końcowa CELUJĄCA ?‍???

Oznacza to, że gotowość bojowa naszej Jednostki wzrosła od zeszłego roku do oceny maksymalnej!